Bergen Bilhjelp AS

Bergen Bilhjelp A/S er et selskap som driver Nafs Veitjeneste og Falck Redning i Bergen. Selskapet er, med sine 33 kjøretøy, det største bilbergingsselskap i Hordaland. Vi har et bredt spekter av forskjellige kjøretøy, og kan derfor flytte og berge alt fra små maskiner til store kjøretøy som lastebiler og vogntog. Vi har også egen kranbil som kan ta båter og annet stykk gods.

Våre fagfolk er kjent for høy kompetanse og kort utrykningstid.

Bergen Bilhjelp AS  hjelper alle bilister uansett !

24 timers service : 55 90 90 90

Tjenester

Trenger du starthjelp, har du punktert, er batteriet på bilen flatt, eller har bilen din på en eller annen måte brutt sammen? Hos Bergen Bilhjelp AS berger vi bilen din uansett hva problemet er og hva slags kjøretøy du har. Vi har både bilbergingskjøretøy som kan berge alt fra personbiler til vogntog.

Du kan få hjelp av oss hele døgnet

24/7 : 55 90 90 90

Personbilassistanser er det vi har mest oppdrag på. Mange tenker da mest på kollisjoner og utforkjøringer  men det utgjør bare en liten del av den totale oppdragsmengden. Derimot er startvansker, utelåsing og motorstopp de hyppigste årsakene til våre utrykkninger. Fortsett å lese «Tjenester»